| Opleidingen

Uw veiligheid in onze handen.

Opleidingen


BHV BASIS + AED

De basisopleiding bedrijfshulpverlening praktijk van Veilig Werken Zonder Zorgen bestaat uit 8 uur. De modules (LEH en BOC) die u volgt zijn volledig praktijk gericht. Voorafgaand aan deze curcus wordt aan de kandidaat een e-book ter beschikking gesteld (hiermee kan men zich voorbereiden op de praktijkdag).

Dit diploma is 12 maanden geldig. Het lesplan is op verschillende manieren in te delen plus er kunnen extra’s ingebracht worden zoals bijzondere gevaren op werkvloer (bijv. gevaarlijke stoffen), omgaan met agressie, of realistisch trainen d.m.v. een lotusslachtoffer.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?BHV HERHALING

De herhalingsopleiding


Bedrijfshulpverlening van Veilig Werken Zonder Zorgen bestaat uit 1 dag en moet jaarlijks gevolgd worden. Deze dag bestaat uit twee dagdelen, onderverdeeld in BOC en LEH. Er kunnen extra’s ingebracht worden zoals bijzondere gevaren op werkvloer in trainenen realistische inzet scenario's.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?BHV E-LEARNING


Met een cursus Bedrijfshulpverlening bij Veilig Werken Zonder Zorgen haalt u vertrouwd, snel en makkelijk uw BHV theorie certificaat. Via internet doorloopt u thuis of op uw werkplek de e-learning cursus Bedrijfshulpverlening met het online BHV examen theorie. De inlog van het e-learning BHV is 12 maanden geldig en het behalen van het online BHV theorie certificaat is 3 maanden geldig. Zo heeft u snel uw BHV certificaat in huis!

Een BHV cursus via internet is ideaal als u moet herhalen of als u een nieuw certificaat nodig heeft.

Na het behalen van dit certificaat kunt u door het volgen van 4 uur praktijk training u voledige BHV diploma behalen.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?VCA BASIS


Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico’s. Het VCA Basis certificaat is 10 jaar geldig.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?VCA VOL


Veel ongevallen en bijna-ongevallen zijn terug te voeren op gebrek aan kennis of onvoldoende bewustheid van de risico’s bij diegenen die het werk uitvoeren of die daarbij direct betrokken zijn, bijvoorbeeld de leidinggevende. Werkgevers zijn vanuit de Arbeidsomstandighedenwet verplicht hun werknemers instructie te geven over veiligheid.

Belangrijke verbeteringen in de veiligheidsprestaties kunnen dan ook bereikt worden door meer en betere, op veiligheid gerichte scholing van de medewerkers, met als doel vergroting van de kennis en vaardigheden en de bewustwording van veiligheidsrisico’s.

De module veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA leidt op voor het examen VCA VOL. Deze module heeft als doel om de cursisten uitgebreide kennis en begrip te laten opdoen over basisregels op het gebied van veiligheid. Het VCA VOL certificaat is 10 jaar geldig.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?VCA EXAMEN


Voor de VCA Basis en VCA VOL kan er apart een examen worden aangevraagd. U dient zelf het boek nogmaals te bestuderen en zich in te schrijven op een los examen.

U kunt vanaf 8 personen het VCA examen op de eigen bedrijfslocatie door ons laten afnemen.

Het VCA examen is inclusief het certificaat en het veiligheidspasje in credit card formaat.Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?EERSTE HULP EHBO BASIS


Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en/of instructeur Eerste Hulp.

Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken kunnen lotusslachtoffers ingeschakeld worden. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardige eerstenhulpverlener noemen.
Deze basis EHBO curcus duurt 12 uur (drie dagdelen a 4 uur).
Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?EERSTE HULP EHBO HERHALING


Op ieder mens rust de plicht naar vermogen hulp te verlenen aan medemensen die in nood verkeren. Tijdens de cursus leert u wat u moet doen, maar ook wat u vooral moet laten. De cursus wordt gegeven door een arts en/of instructeur Eerste Hulp.

Om het oefenen zo ‘echt’ mogelijk te maken kunnen lotusslachtoffers ingeschakeld worden. De lotusslachtoffers spelen bijvoorbeeld dat ze een ongeval hebben gehad en iemand uit de groep moet naar zijn beste kunnen eerste hulp verlenen. Dit kan zijn het verbinden van een wond, constateren dat iemand een flauwte heeft, of iemand in veiligheid brengen. Het is vaak een actie-reactie en dat maakt de cursus boeiend en dynamisch.

Als de cursus is afgerond, mag u zich een volwaardige eerstenhulpverlener noemen.
Deze basis EHBO curcus duurt 06 uur (twee dagdelen a 3 uur).
Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?EERSTE HULP EHBO AAN KINDEREN EHAK

Let op uw kinderen!

Kinderen zijn vliegensvlug en als het dan eens misgaat, dan wilt u toch de juiste Eerste Hulp kunnen verlenen.
Ook kan het zijn dat u bedrijfsmatig de cursus gaat volgen. Misschien werkt u op een kinderdagverblijf of in een peuterspeelzaal, op een school, in een vereniging en heeft u veel kinderen om u heen.
Voor vragen, inschrijvingen of advies.Safety is our goal, what's yours?REANIMATIE + AED

Start reanimatie! Alarmeer! Haal een AED!


Deze cursus leidt op voor de certificaten “Basale Reanimatie” en “Bediener Automatische Externe Defibrilator (AED)”. De opleidingen worden gegeven overeenkomstig de voorschriften van het Nederlandse Reanimatieraad, First Aid International en het Oranje Kruis.

De EHBO opleidingen van Veilig Werken Zonder Zorgen zijn bestemd voor degene, die in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze eerste hulp wil verlenen aan een medemens die een hartstilstand krijgt. Hij/zij is na het volgen van de opleiding in staat de veiligheid te waarborgen, een hartstilstand te herkennen, professionele hulp in te schakelen en het slachtoffer op de juiste wijze te reanimeren en de AED op de juiste wijze te bedienen.Voor vragen, inschrijvingen of advies.


Safety is our goal, what's yours?Trainingen

Ontruimingsoefening
Hoe vaak moet je een ontruimingsoefening houden?

De NEN 4000 geeft het volgende aan: “Een belangrijk onderdeel van een BHV-organisatie is het uitvoeren van oefeningen, ten minste één maal per jaar, en vaker als de RI&E of belangrijke veranderingen in de organisatie daartoe aanleiding geven.” De ontruimingsoefening wordt verplicht gesteld bij een gecertificeerd/verplicht ontruimingsplan.

Het houden van oefeningen heeft mede tot doel om te beoordelen in hoeverre de HV-organisatie in de praktijk functioneert en competent is. Evaluatie na een oefening met alle betrokkenen is noodzakelijk om te kunnen verbeteren. Uitgangspunt van oefeningen is om de BHV-organisatie af te stemmen op haar taken en waar nodig te verbeteren, beter voorbereid zijn op realistische incidenten/calamiteiten en de paniek die onverwachts hierin naar voren komt.


Enkele fases van een stappenplan voor een ontruimingsoefening (in moeilijkheidsgraad):

  • Fase 1: Het personeel wordt ingelicht over de dag en het tijdstip. Controle BHV ontruimingsplan in praktijk.

  • Fase 2: Het personeel wordt ingelicht over de dag of week (geen tijdstip).

  • Fase 3: Het personeel wordt niet ingelicht. Realistisch trainen met rookmachine en Lotus slachtoffers.

  • Fase 4: Het personeel wordt niet ingelicht en de oefening is complex. Met eventueel ook een brandweerbezoek.Training kleine blusmiddelen

Tijdens deze korte training wordt door een ervaren instructeur een korte uitleg gegeven op locatie van het bedrijf of in de regio. “Hoe werk een blusser” en de daarbij verschillende soorten blusmiddelen in de daarvoor bestemde situatie. Dit is van groot belang voor eigen veiligheid. Elke seconde telt.

Welk blusmiddel je gebruikt, beperkt in elke situatie het gevaar van uitbreiding en dus ook de materiële schade/ nevenschade.


Training omgaan met agressie

Omgaan met agressieve personen
Wij maken agressietrainingen op maat voor elke organisatie met klanten/publiek. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van een lotusslachtoffer/acteur.

Cursus Inhoud±

  • Wat is agressie en wat doet het met u?

  • Oorzaken agressie.

  • Primaire reacties.

  • Herkennen gedragstypen.

  • Reactie op gedragstypen.

  • Hoe te reageren op agressie (rollenspel)?


De medewerker heeft na de training de vormen van beïnvloeding bij agressie daadwerkelijk in de vingers.

1 dagdeel, 4 uur
Voor vragen, inschrijvingen of advies.