| Advies

Uw veiligheid in onze handen.

Advies


Naast de diverse trainingen die we verzorgen zijn wij ook gespecialiseerd in advies op maat. Wij verzorgen onder andere:

Audit Veiligheid | Audit Online

Risico-Inventarisatie & Evaluatie


Wilt u meer informatie of een afspraak inplannen?


Neem contact met ons op.


Let us worry about your safetyAudit Veiligheid

De Audit Veiligheid heeft als doel om de organisatie inzicht te verschaffen in de stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen Safety & Security (Veiligheid en Beveiliging) binnen en rondom het betreffende bedrijf en het verschaffen van handvaten ter verbetering van deze veiligheid.


Meer informatie | Aanmelden.

Audit Online

Veilig werken zonder zorgen heeft een online systeem laten ontwikkelen voor o.a. de Audit Veiligheid. Op internet wordt een Online Audit Veiligheid formulier, oftewel de scan, ingevuld.

Nadat dit volledig is ingevuld wordt de rapportage automatisch opgemaakt waarna de invuller het rapport kan voorzien van foto's en teksten kan aanpassen of toevoegen. De rapportage wordt via e-mail officieel aangeboden bij de opdrachtgever.

Na de afronding wordt ook een actielijst opgesteld, welke punten bevat die verbeterd of aangepast dienen te worden voor een hogere veiligheid.


Meer informatie | Aanmelden.

Risico-Inventarisatie & -Evaluatie

De Risico-Inventarisatie &-Evaluatie kan uitgevoerd worden met behulp van een RI&E instrument, dit is een checklist of vragenlijst die helpt om de risico's en oplossingen op een rijtje te krijgen.
Dit gehele traject, van het inventariseren van de risico’s, het schrijven van het plan van aanpak en het toetsen van deze R.I.&E. kunnen wij geheel voor u verzorgen.
Aan de hand van de resultaten ontvangt u het goedgekeurde evaluatierapport en een actieplan. De werkzaamheden zullen bestaan uit het gezamenlijk met de ondernemer of preventie-medewerker invullen van de risico-checklisten gevolgd door een opname binnen het bedrijf.


Aanmelden.