| Crisismanagement

Uw veiligheid in onze handen.

Crisismanagement


In onze dienstverlening richten we ons op crisisbeheersing. Welke risico’s loopt uw organisatie en wat bedreigt uw business continuïteit?

Samen met u zorgen wij ervoor dat uw organisatie goed is voorbereid en weet wat zij moet doen als zich een crisis voordoet. Daarbij houden we niet alleen rekening met uw organisatie. We kijken ook naar wat de getroffenen nodig hebben in de nazorgfase. Zij staan centraal in crisisbeheersing.

Dat wordt nog wel eens vergeten, waardoor een crisis uiteindelijk groter wordt dan nodig. Ons moto is “Awareness in crisismanagement” . Dit past bij onze werkwijze, tijdig plannen en samen met u de juiste voorwaarden en strategie formuleren.


You can do anything, but not everything
Dienstverlening

Cursus crisisbeheersing voor leden van het Operationeel of Crisis Beleidsteam.
Hierbij wordt inhoudelijk ingegaan op de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van uw organisatie.

  • Alle voorwaarden worden besproken om een crisis voor te zijn middels een Power Point Presentatie.

  • Begrippen zoals BOBOC, GRIP en CSCATTT worden besproken en concreet gemaakt.

  • Casus en scenario training worden uitgewerkt voor het Crisis Beleidsteam (CBT).

  • Real time oefening onder tijdsdruk en de geldende protocollen, hierbij is er een responseteam aanwezig om tegenspel te bieden aan het CBT.

  • Na de training wordt er een evaluatie rapport gemaakt met de daarbij behorende aanbevelingen.

  • In het voortraject wordt er met u besproken hoe de training vorm moet krijgen en uit welke leden het Crisis Beleidsteam bestaat.

  • Het bespreken van de leerdoelen zullen hierbij een grote rol spelen om te bepalen hoe de training eruit zal zien.


De cursus is voor alle sectoren die getroffen kunnen worden door een crisis, denk hierbij aan zorginstellingen, scholen, gemeentelijke organisatie, particuliere bedrijven, detailhandel/retrailers, sectoren in de chemie/ gevaarlijke stoffen en evenementen bureaus Deelnemers die aan deze trainingen kunnen participeren zijn: Directeuren en managers, Masterclass bestuurders, Operationele crisisteams, Training aan artsen SEH en gespecialiseerde verpleegkundigen, Service Organisaties/ Facilitaire diensten.