| Planvorming

Uw veiligheid in onze handen.

Planvorming


VERVAARDIGEN ONTRUIMINGSPLAN CONFORM NEN 8112

Waarom een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is verplicht voor alle bedrijfspanden die volgens het gebruiksbesluit een brandmeldinstallatie moeten hebben. Maar het hebben van een brandmeldinstallatie is slechts het beginpunt. Elk bedrijf is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om “doeltreffende maatregelen” te treffen voor een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers “de nodige passende maatregelen” kunnen nemen in geval van nood. Met een op de juiste manier vervaardigt ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet. Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Ook omschrijft het ontruimingsplan wat er verwacht wordt van de BHV’ers en bij welke calamiteit zoals brand, ontruiming, ongeval en bommelding. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit en is daardoor van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. De gegevens die nodig zijn voor het maken van het plan komen voort uit een uitgebreide inventarisatie binnen uw organisatie.


VERVAARDIGEN BHV BELEIDSPLAN

Waarom een BHV beleidsplan?

Iedere organisatie is verplicht zorg te dragen voor de veiligheid en de gezondheid van medewerkers en bezoekers. Veiligheid en gezondheid moeten dus zijn geïntegreerd in het totale beleid van de organisatie. Uitgangspunt hiervoor is de ARBO wet. Deze wet verplicht de werkgever zich te laten bijstaan door medewerkers die deskundig zijn op het gebied van preventie, bescherming en bedrijfshulpverlening. Lijvig document Het BHV beleidsplan betreft een lijvig document van bijna 60 pagina’s waar uw bedrijf te allen tijde op terug kan vallen voor wat betreft de afspraken binnen de Bedrijfshulpverlening. Het BHV beleidsplan is een zeer gedetailleerd document omdat het alle procedures beschrijft die voor de veiligheid en de BHV in het bedrijf zijn afgesproken. Hierdoor ontstaat een consistentie wanneer er een keer iemand de BHV verlaat met de kennis van de organisatie. Met een goed en duidelijk BHV beleidsplan kan het werk vrij eenvoudig worden overgenomen door een opvolger.


VERVAARDIGEN BEDRIJFSNOODPLAN

Inhoud document

Het bedrijfsnoodplan betreft een ‘paraplu’ document dat over het bestaande (goedgekeurde) ontruimingsplan wordt gelegd. Het plan bestaat naast de inhoudsopgave, inleiding en situatieschets de organisatiestructuur van het bedrijf, de bedrijfsnoodorganisatie, procedures en fasering en beschikbare systemen en middelen.

Het bedrijfsnoodplan is een zeer gedetailleerd document omdat het alle procedures beschrijft die voor de veiligheid en de BHV in het bedrijf zijn afgesproken. Hierdoor ontstaat een consistentie wanneer er een keer iemand de BHV verlaat met de kennis van de organisatie. Met een goed en duidelijk bedrijfsnoodplan kan het werk vrij eenvoudig worden overgenomen door een opvolger.Neem contact met ons op.


Let us worry about your safety